Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Fasıllar / 31) Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma Politikaları /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

31. FASIL DI?ž, G?œVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKALARI

 

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi Bünyesinde İlgili Daire Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Siyasi İ?Ÿler Dairesi Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Daire Ba?Ÿkanı: Ahmet Aydın DO?žAN
Telefon: (312) 284 63 25
Faks:     (312) 285 65 33
E-posta: [email protected]

Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:
DI?žİ?žLERİ BAKANLI?žI
Daire Ba?Ÿkanı.: Selim KUNERALP
Telefon: (312) 292 11 33
Faks:     (312) 287 78 01

İlgili Alt Komite Toplantıları:

İlgili ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantıları: 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (14 Eylül 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (6 Ekim 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar
Tarama Raporu
AGSP Hakkında Bilgi Notu     (PDF Format - 108 KB)


 İlgili Projeler:

 Son güncelleme tarihi: 2007-07-13 16:04:06
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi