Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Fasıllar / 29) Gümrük Birli?Ÿi /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

29. FASIL G?œMR?œK BİRLİ?žİ

 

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi Bünyesinde İlgili Daire Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Daire Ba?Ÿkanı: Gökhan ARALAN
Telefon: (312) 287 44 31
Faks:     (312) 285 64 86
E-posta: [email protected]

Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:
DI?žİ?žLERİ BAKANLI?žI
Müst.Yrd.: A. Ahmet ACET
Telefon: (312) 292 11 53
Faks: (312) 285 94 63

İlgili Alt Komite Toplantıları:

 

İlgili ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantıları: 

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (31 Ocak - 1 ?žubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (13-14 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar  (PDF Format - 95 KB)
Tarama Raporu    (PDF Format - 55 KB)

 

İlgili Projeler:

 Son güncelleme tarihi: 2007-07-13 16:05:56
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi