Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Bilgi Edinme /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

   BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Kanunu; demokratik ve ?Ÿeffaf yönetimin gere?Ÿi olan e?Ÿitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak ki?Ÿilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ili?Ÿkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İli?Ÿkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme De?Ÿerlendirme Kurulunun ?‡alı?Ÿma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgi ve Belgeye Eri?Ÿim ?œcreti Genel Tebli?Ÿi


Ba?Ÿvuru Adresi:
T.C. Ba?Ÿbakanlık
Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi
Basın ve Halkla İli?Ÿkiler Mü?Ÿavirli?Ÿi
Mustafa Kemal Mh. 6 Cd. No:4 06800 Bilkent - Ankara   

Tel  : +90 312 285 77 20
Faks : +90 312 285 31 04
Web http://www.abgs.gov.trSon güncelleme tarihi: 2007-06-14 13:44:35
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi