Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Fasıllar / 19) Sosyal Politika ve İstihdam /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

19. FASIL SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

Bu müzakere ba?Ÿlı?Ÿı, i?Ÿ hukuku, i?Ÿ sa?Ÿlı?Ÿı ve güvenli?Ÿi, kadın ve erkek arasında e?Ÿit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam ve sosyal koruma konularından olu?Ÿmaktadır.

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi Bünyesinde İlgili Daire Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Sektörel ve Bölgesel Politikalar Dairesi Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Daire Ba?Ÿkanı: Nur?Ÿen NUMANO?žLU
Telefon: (312) 285 60 52
Faks: (312) 284 41 92
E-posta: [email protected]

Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:
?‡ALI?žMA VE SOSYAL G?œVENLİK BAKANLI?žI
Müste?Ÿar: Enis YETER
Telefon: (312) 212 10 33   
Faks:     (312) 212 67 40

Müst.Yrd.: Cem TOKER
Telefon: (312) 212 19 27
Faks:     (312) 212 52 39

İlgili Alt Komite Toplantıları:
7 no'lu Bölgesel Geli?Ÿme, İstihdam ve Sosyal Politikalar Alt Komitesi Toplantı Tarihleri:
28 Kasım 2000 - Brüksel
7-8 Haziran 2001 - Ankara
27-28 Haziran 2002- Brüksel
6 Temmuz 2004 - Ankara
5 Temmuz 2005- Brüksel
15 ?žubat 2007- Ankara   

İlgili ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantıları:
İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komite Hazırlık Toplantısı -12 Aralık 2003
İ?Ÿ Sa?Ÿlı?Ÿı ve Güvenli?Ÿi ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantısı - 5 Temmuz 2004
Cinsiyet E?Ÿitli?Ÿi ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantısı - 7 Temmuz 2004


Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (8-10 ?žubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (20-22 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar (PDF Format - 731 KB)
Tarama Raporu (PDF Format - 117 KB)

İlgili Projeler:

Proje Adı    

 Uygulama Yılları  

Faydalanıcı Kurum

Türkiye'de İ?Ÿ Sa?Ÿlı?Ÿı ve Güvenli?Ÿinin Geli?Ÿtirilmesine Destek Sa?Ÿlanması

2003-2005

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - İ?Ÿ Sa?Ÿlı?Ÿı ve Güvenli?Ÿi Genel Müdürlü?Ÿü
Aktif İ?Ÿgücü Piyasası Stratejisine Destek Sa?Ÿlanması  

2003-2005

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - Türkiye İ?Ÿ Kurumu
?‡ocuk İ?Ÿçili?Ÿinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması
(Proje internet sitesi )

2005-2007

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - ?‡alı?Ÿma Genel Müdürlü?Ÿü   
Yenilik ve De?Ÿi?Ÿim için Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi
(Proje internet sitesi)

2005-2007

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - AB Koordinasyon Dairesi   
İ?Ÿ Sa?Ÿlı?Ÿı ve Güvenli?Ÿinin Güçlendirilmesi- 2. Safha

2006-2008

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - İ?Ÿ Sa?Ÿlı?Ÿı ve Güvenli?Ÿi Genel Müdürlü?Ÿü
Cinsiyet E?Ÿitli?Ÿinin Güçlendirilmesi

2006-2008

Kadının Statüsü Genel Müdürlü?Ÿü
İ?Ÿ Tefti?Ÿ Sisteminin Geli?Ÿtirilmesi

2007-2009

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - İ?Ÿ Tefti?Ÿ Kurulu Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Aktif İstihdam Tedbirleri ve Türkiye İ?Ÿ Kurumuna Yerel Düzeyde Destek Sa?Ÿlanması

2007-2009

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı -Türkiye İ?Ÿ Kurumu  
Türkiye'de Esnek ?‡alı?Ÿma İle İlgili Ulusal Mevzuatın ve AB Müktesebatının Uygulanması) (2003 MATRA)
(Proje Raporu- Türkçe-PDF Format- 3 MB)

2004-2005

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - ?‡alı?Ÿma Genel Müdürlü?Ÿü
Türkiye'de İ?Ÿ Tefti?Ÿ Sisteminin ve Kalitesinin AB Gerekleri Do?Ÿrultusunda Güçlendirilmesi  (2005 MATRA)

2006-2007

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - İ?Ÿ Tefti?Ÿ Kurulu Ba?Ÿkanlı?Ÿı    
Türkiye İ?Ÿ Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi,  Engelliler için İstihdam Stratejisinin ve Mesleki Rehabilitasyonun Geli?Ÿtirilmesi (2006 MATRA)

2007-2008

?‡alı?Ÿma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı?Ÿı - Türkiye İ?Ÿ Kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son güncelleme tarihi: 2007-07-13 15:42:13
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi