Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Fasıllar / 7) Fikri Mülkiyet Hukuku /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

7. FASIL FİKRİ M?œLKİYET HUKUKU

 

Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi Bünyesinde İlgili Daire Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Tek Pazar ve Rekabet Dairesi Ba?Ÿkanlı?Ÿı
Daire Ba?Ÿkanı: Gökhan ARALAN
Telefon: (312) 287 44 31
Faks:     (312) 285 64 86
E-posta: [email protected]

Fasıl Koordinatör Kurum Bilgileri:
K?œLT?œR VE TURİZM BAKANLI?žI
Müst. Yrd.: Mustafa B?œY?œK
Telefon: (312) 296 93 21
Faks:     (312) 212 21 37
 
T?œRK PATENT ENSTİT?œS?œ
Ba?Ÿkan: Doç. Dr. Yusuf BALCI
Telefon: (312) 303 13 90
Faks:     (312) 303 14 50

İlgili Alt Komite Toplantıları:

 

 

İlgili ?‡alı?Ÿma Grubu Toplantıları: 

 

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (6-7 ?žubat 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunu?Ÿları (2-3 Mart 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar  (PDF Format - 273 KB)   
Tarama Raporu     (PDF Format - 63 KB)

 

İlgili Projeler:

 Son güncelleme tarihi: 2007-07-13 15:32:29
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi