Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Mevcut Durum /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

M?œZAKERE S?œRECİNDE MEVCUT DURUM

Müzakeresi Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar:
   25) Bilim ve Ara?Ÿtırma

Müzakeresi Açılan Fasıllar:
   18) İstatistik 
   20) İ?Ÿletme ve Sanayi Politikası 
   32) Mali Kontrol

AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılı?Ÿ Kriteri Belirlenmeyen ve Müzakerelere Açılması Beklenen Fasıllar:
   17) Ekonomik ve Parasal Politika
   26) E?Ÿitim ve Kültür

AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılı?Ÿ Kriteri Belirlenen Fasıllar:
   4) Sermayenin Serbest Dola?Ÿımı
   5) Kamu Alımları
   6) ?žirketler Hukuku
   7) Fikri Mülkiyet Hukuku
   8) Rekabet Politikası
   9) Mali Hizmetler
   11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
   16) Vergilendirme
   19) Sosyal Politika ve İstihdam
   29) Gümrük Birli?Ÿi

AB Konseyi'nde Görü?Ÿülmesi Süren Fasıllar:
   1) Malların Serbest Dola?Ÿımı
   3) İ?Ÿ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
   12) Gıda Güvenli?Ÿi, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı
   15) Enerji
   21) Trans-Avrupa ?žebekeleri 
   22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
   24) Adalet, ?–zgürlük ve Güvenlik
   27) ?‡evre
   28) Tüketicinin ve Sa?Ÿlı?Ÿın Korunması

Taslak Tarama Sonu Raporlarının Veriye Dayalı Bölümlerinin Türkiye'ye İletildi?Ÿi Fasıllar:
   10) Bilgi Toplumu ve Medya
   14) Ta?Ÿımacılık Politikası
   23) Yargı ve Temel Haklar
   33) Mali ve Bütçesel Hükümler

Taslak Tarama Sonu Raporlarının Henüz Türkiye'ye İletilmedi?Ÿi Fasıllar:
   2) İ?Ÿçilerin Serbest Dola?Ÿımı 
   13) Balıkçılık
   30) Dı?Ÿ İli?Ÿkiler
   31) Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma PolitikalarıSon güncelleme tarihi: 2007-06-28 15:54:01
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi