Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Fasıllar /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

M?œZAKERE FASILLARI

      1) Malların Serbest Dola?Ÿımı
      2) İ?Ÿçilerin Serbest Dola?Ÿımı
      3) İ?Ÿ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
      4) Sermayenin Serbest Dola?Ÿımı
      5) Kamu Alımları
      6) ?žirketler Hukuku
      7) Fikri Mülkiyet Hukuku
      8) Rekabet Politikası
      9) Mali Hizmetler
      10) Bilgi Toplumu ve Medya
      11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
      12) Gıda Güvenli?Ÿi, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı
      13) Balıkçılık
      14) Ta?Ÿımacılık Politikası
      15) Enerji
      16) Vergilendirme
      17) Ekonomik ve Parasal Politika
      18) İstatistik
      19) Sosyal Politika ve İstihdam
      20) İ?Ÿletme ve Sanayi Politikası
      21) Trans-Avrupa ?žebekeleri
      22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
      23) Yargı ve Temel Haklar
      24) Adalet, ?–zgürlük ve Güvenlik
      25) Bilim ve Ara?Ÿtırma
      26) E?Ÿitim ve Kültür
      27) ?‡evre
      28) Tüketicinin ve Sa?Ÿlı?Ÿın Korunması
      29) Gümrük Birli?Ÿi
      30) Dı?Ÿ İli?Ÿkiler
      31) Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma Politikaları
      32) Mali Kontrol
      33) Mali ve Bütçesel Hükümler
      34) Kurumlar
      35) Di?Ÿer KonularSon güncelleme tarihi: 2007-04-20 17:45:13
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi