Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

      Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)

 GİRİ?ž  (PDF Format - 36,5 KB)
 1- Malların Serbest Dola?Ÿımı  (PDF Format - 142 KB)
 2- İ?Ÿçilerin Serbest Dola?Ÿımı  (PDF Format - 37,4 KB)
 3- İ?Ÿ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi  (PDF Format - 35,8 KB)
 4- Sermayenin Serbest Dola?Ÿımı  (PDF Format - 87,2 KB)
 5- Kamu Alımları  (PDF Format - 66,4 KB)
 6- ?žirketler Hukuku  (PDF Format - 51,5 KB)
 7- Fikri Mülkiyet Hukuku  (PDF Format - 60,9 KB)
 8- Rekabet Politikası  (PDF Format - 77,8 KB)
 9- Mali Hizmetler  (PDF Format - 108 KB)
 10- Bilgi Toplumu ve Medya  (PDF Format - 71,6 KB)
 11- Tarım ve Kırsal Kalkınma  (PDF Format - 104 KB)
 12- Gıda Güvenli?Ÿi, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı  (PDF Format - 119 KB)
 13- Balıkçılık  (PDF Format - 33,3 KB)
 14- Ta?Ÿımacılık Politikası  (PDF Format - 105 KB)
 15- Enerji  (PDF Format - 80,4 KB)
 16- Vergilendirme  (PDF Format - 58,5 KB)
 17- Ekonomik ve Parasal Politika  (PDF Format - 42,6 KB)
 18- İstatistik  (PDF Format - 29.7 KB)
 19- Sosyal Politika ve İstihdam  (PDF Format - 110 KB)
 20- İ?Ÿletmeler ve Sanayi Politikası  (PDF Format - 33.4 KB)
 21- Trans-Avrupa A?Ÿları  (PDF Format - 27,0 KB)
 22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu    (PDF Format - 56,9 KB)
 23- Yargı ve Temel Haklar  (PDF Format - 78,2 KB)
 24- Adalet, ?–zgürlük ve Güvenlik  (PDF Format - 96,9 KB)
 25- Bilim ve Ara?Ÿtırma  (PDF Format - 32,3 KB)
 26- E?Ÿitim ve Kültür  (PDF Format - 43,0 KB)
 27- ?‡evre  (PDF Format - 109 KB)
 28- Tüketicinin ve Sa?Ÿlı?Ÿın Korunması  (PDF Format - 97,3 KB)
 29- Gümrük Birli?Ÿi  (PDF Format - 77,8 KB)
 30- Dı?Ÿ İli?Ÿkiler  (PDF Format - 52,7 KB)
 31- Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma Politikası

 (PDF Format - 11,4 KB)

 32- Mali Kontrol  (PDF Format - 35,2 KB)
 33- Mali ve Bütçesel Hükümler  (PDF Format - 74,8 KB)
 EK: Programda Yer Alan Düzenleme Sayısı  (PDF Format - 34,6 KB)


Son güncelleme tarihi: 2007-04-26 11:03:36
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi