Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Basında AB / İç Basın / 11.06.2006 AB'nin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Raporu /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

11.06.2007 AB'nin Bilim, Teknoloji Ve İnovasyon Raporu

AB'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON RAPORU...

-GSYH'SİNİN Y?œZDE 0,67'SİNİ AR-GE'YE HARCAYAN T?œRKİYE; YUNANİSTAN, MALTA VE POLONYA GİBİ AB ?œYELERİNİ GERİDE BIRAKTI

BR?œKSEL (A.A) - 11.06.2007 - AB Komisyonu'nun bilim, teknoloji ve inovasyon raporuna göre gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 0,67'sini AR-GE'ye yatıran Türkiye; Yunanistan, Malta ve Polonya dahil olmak üzere 8 AB üyesini geride bıraktı.

2005 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanan raporda AB içinde en yüksek AR-GE harcaması yapan ülkeler, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3,86'sıyla İsveç, yüzde 3,43'üyle Finlandiya, yüzde 2,51'iyle Almanya, yüzde 2,44'üyle Danimarka, yüzde 2,43'üyle Avusturya ve yüzde 2,13'üyle Fransa ?Ÿeklinde sıralandılar.

AB Komisyonu raporuna göre AR-GE harcamalarında Türkiye'nin ardında kalan AB üyeleri ise yüzde 0,61'le Yunanistan, yüzde 0,6'yla Malta, yüzde 0,57'yle Polonya ve Letonya, yüzde 0,51'le Slovakya, yüzde 0,5'le
Bulgaristan, yüzde 0,4'le Kıbrıs Rum kesimi ve yüzde 0,39'la Romanya oldu.

Türkiye'yi AR-GE de üst sınıfa yakla?Ÿan ülkeler grubunda gösteren raporda Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Malta, Slovakya ve Slovenya, AB içinde gerileyen ülkeler grubunu olu?Ÿturdu.

Rapora göre 2005 yılında dünyadaki AR-GE harcamalarının 36,8'ini Kuzey Amerika, (ABD ve Kanada) yüzde 31,1'ini Asya, (Japonya yüzde 13, ?‡in yüzde 12,7, Güney Kore yüzde 3,5 ve di?Ÿer Asya ülkeleri yüzde 1,9) yüzde 26,7'sini Avrupa, yüzde 1,8'ini Rusya, yüzde 1,3'ünü Avusturya, yüzde 1'ini İsrail ve yüzde 0,4'ünü (binde 4) Türkiye kar?Ÿılıyor.Son güncelleme tarihi: 2007-06-12 11:19:50
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi