Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi /

ABGS'nin Görevleri
ABGS'nin Kurumsal Anlayı?Ÿı
ABGS'nin Kurumsal Yapısı
İlgili Mevzuat

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

AVRUPA BİRLİ?žİ GENEL SEKRETERLİ?žİ

Türkiye'nin Avrupa Birli?Ÿi üyeli?Ÿine hazırlanmasına yönelik çalı?Ÿmalar çerçevesinde kamu kurum ve kurulu?Ÿlarının yapacakları hazırlık ve çalı?Ÿmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sa?Ÿlamak üzere 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulmu?Ÿtur.

 Son güncelleme tarihi: 2007-05-22 14:44:46
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi