Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / ABGS Projeleri / SEI Mali Kayna?Ÿı /

TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

SEI Mali Kayna?Ÿı

Kurumlarımızın proje hazırlama ve müktesebat uyum çalı?Ÿmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının kar?Ÿılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli bir finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım ?–ncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kayna?Ÿı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülü?Ÿü olan kamu kurum ve kurulu?Ÿlarımızın çalı?Ÿmaları için kullanılmaktadır.

AB Genel Sekreterli?Ÿi tarafından koordine edilen SEI kayna?Ÿından faydalanmak isteyen kurum ve kurulu?Ÿlarımız, öncelikle a?Ÿa?Ÿıdaki linkte verilen SEI Destek Talep Formunu doldurarak resmi yazıyla AB Genel Sekreterli?Ÿi'ne iletmek durumundadırlar. Genel Sekreterlik, formda belirtilen gerekçelendirme ve mevcut mali imkanlar çerçevesinde, talepleri öncelik durumuna göre de?Ÿerlendirecek ve finansmanı uygun görülen öneriler için talep sahibi kurum ve kurulu?Ÿlarla temasa geçecektir.

SEI Destek Talep Formu (SEIRS) - (DOC Format - 72 KB)Son güncelleme tarihi: 2007-08-16 09:45:56
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi