Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye - AB İli?Ÿkileri /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

T?œRKİYE - AB İLİ?žKİLERİ 

Türkiye ile Avrupa Birli?Ÿi'nin ili?Ÿkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Toplulu?Ÿu'na yaptı?Ÿı ortaklık ba?Ÿvurusu ile ba?Ÿlar. AET Bakanlar Konseyi'nin ba?Ÿvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anla?Ÿması imzalanmı?Ÿtır. Ankara Anla?Ÿması ortaklık yaratan bir anla?Ÿmadır.

Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemektedir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ili?Ÿkilerini ba?Ÿlatmı?Ÿ olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam etmekte olan süreçte Türkiye-AB ili?Ÿkilerinin hukuki dayanaklarındandır.Son güncelleme tarihi: 2007-05-29 16:06:03
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi