Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Katılım Müzakereleri / Tarama Süreci /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

TARAMA S?œRECİ

Fasıl Ba?Ÿlı?Ÿı

Tanıtıcı Toplantı
(Komisyon Sunu?Ÿları)

Ayrıntılı Toplantı
(Türkiye Sunu?Ÿları)

1) Malların Serbest Dola?Ÿımı

16-20 Ocak 2006

20-24 ?žubat 2006

2) İ?Ÿçilerin Serbest Dola?Ÿımı

19 Temmuz 2006

11 Eylül 2006

3) İ?Ÿ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

21-22 Kasım 2005

19-20 Aralık 2005

4) Sermayenin Serbest Dola?Ÿımı

25 Kasım 2005

22 Aralık 2005

5) Kamu Alımları

7 Kasım 2005

28 Kasım 2005

6) ?žirketler Hukuku

21 Haziran 2006

20 Temmuz 2006

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

6-7 ?žubat 2006

2-3 Mart 2006

8) Rekabet Politikası

8-9 Kasım 2005

1-2 Aralık 2005

9) Mali Hizmetler

29-30 Mart 2006

2-3 Mayıs 2006

10) Bilgi Toplumu ve Medya

12-13 Haziran 2006

13-14 Temmuz 2006

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

5-8 Aralık 2005

23-26 Ocak 2006

12) Gıda Güvenli?Ÿi, Veterinerlik ve Bitki Sa?Ÿlı?Ÿı

9-15 Mart 2006

24 - 28 Nisan 2006

13) Balıkçılık

24 ?žubat 2006

31 Mart 2006

14) Ta?Ÿımacılık Politikası

26-29 Haziran 2006

25-28 Eylül 2006

15) Enerji

15-17 Mayıs 2006

14-16 Haziran 2006

16) Vergilendirme

6 -7 Haziran 2006

11-12 Temmuz 2006

17) Ekonomik ve Parasal Politika

16 ?žubat 2006

23 Mart 2006

18) İstatistik

19-20 Haziran 2006

17-18 Temmuz 2006

19) Sosyal Politika ve İstihdam

8-10 ?žubat 2006

20-22 Mart 2006

20) İ?Ÿletmeler ve Sanayi Politikaları

27-28 Mart 2006

4-5 Mayıs 2006

21) Trans-Avrupa ?žebekeleri

30 Haziran 2006

29 Eylül 2006

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

11-12 Eylül 2006

9-10 Ekim  2006

23) Yargı ve Temel Haklar

7-8 Eylül 2006

12-13 Ekim  2006

24) Adalet, ?–zgürlük ve Güvenlik

23-25 Ocak 2006

13-15 ?žubat 2006

25) Bilim ve Ara?Ÿtırma

20 Ekim 2005

14 Kasım 2005

26) E?Ÿitim ve Kültür

26 Ekim 2005

16 Kasım 2005

27) ?‡evre

3-11 Nisan 2006

 29 Mayıs - 2 Haziran 2006 

28) Tüketicinin ve Sa?Ÿlı?Ÿın Korunması

8-9 Haziran 2006

6-7 Temmuz 2006

29) Gümrük Birli?Ÿi

 31 Ocak - 1 ?žubat 2006 

13-14 Mart 2006

30) Dı?Ÿ İli?Ÿkiler

10 Temmuz 2006

13 Eylül 2006

31) Dı?Ÿ, Güvenlik ve Savunma Politikaları

14 Eylül 2006

6 Ekim  2006

32) Mali Kontrol

18 Mayıs 2006

30 Haziran 2006

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

6 Eylül 2006

4 Ekim 2006

34) Kurumlar

 

 

35) Di?Ÿer Konular

 

 Son güncelleme tarihi: 2007-04-20 14:25:06
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi