Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Faydalı Ba?Ÿlantılar / Avrupa Birli?Ÿi Kurumları /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Avrupa Birli?Ÿi Kurumları

Avrupa Birli?Ÿi Kurumları
EUROPA
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birli?Ÿi Konseyi
   - Avrupa Konseyi    
   -Konsey Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿı
   -Avrupa Komisyonu
Avrupa Adalet Divanı
Sayı?Ÿtay
Ekonomik ve Sosyal Komite
Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Yatırım Fonu
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Ombudsmanlı?Ÿı ? Kamu Denetçisi
Avrupa Kurultayı
Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi
 
?œye ?œlke Dı?Ÿi?Ÿleri Bakanlıkları
Almanya
Avusturya
Belçika
Birle?Ÿik Krallık
?‡ek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
GKRY
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Portekiz
Polonya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
 
Temsilcilik ve Büyükelçilikler
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Almanya Büyükelçili?Ÿi
?‡ek Cumhuriyeti Büyükelçili?Ÿi
Danimarka Büyükelçili?Ÿi
Estonya Büyükelçili?Ÿi
Fransa Büyükelçili?Ÿi
İngiltere Büyükelçili?Ÿi
İtalya Büyükelçili?Ÿi
Polonya Cumhuriyeti Büyükelçili?ŸiSon güncelleme tarihi: 2007-05-01 10:04:01
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi