Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Faydalı Ba?Ÿlantılar / ?œniversiteler /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

?œniversiteler

AB Konularında ?œniversitelere Ba?Ÿlı Olarak Faaliyet Gösteren Enstitüler ve Merkezler
Ankara ?œniversitesi Avrupa Toplulukları Ara?Ÿtırma ve Uygulama Merkezi
Anadolu ?œniversitesi Avrupa Birli?Ÿi Ara?Ÿtırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi
Atatürk ?œniversitesi Avrupa Toplulukları Ara?Ÿtırma Uygulama
Balıkesir ?œniversitesi Avrupa Birli?Ÿi Merkezi
Bilkent ?œniversitesi Avrupa Birli?Ÿi Merkezi
Bo?Ÿaziçi ?œniversitesi Avrupa ?‡alı?Ÿmaları Merkezi
Do?Ÿu?Ÿ ?œniversitesi Arvupa Birli?Ÿi Koordinatörlü?Ÿü
Dumlupınar ?œniversitesi Avrupa Birli?Ÿi Ara?Ÿtırma Ve Uygulama Merkezi
Galatasaray ?œniversitesi Arvupa Ara?Ÿtırma ve Dokümantasyon Merkezi
Gaziantep ?œniversitesi Arvupa Birli?Ÿi Ara?Ÿtırma Merkez
Marmara ?œniversitesi Avrupa Toplulu?Ÿu Enstitüsü
Orta Do?Ÿu Teknik ?œniversitesi Avrupa ?‡alı?Ÿmaları Merkezi
Orta Do?Ÿu Teknik ?œniversitesi Avrupa Birli?Ÿi Ofisi
Sakarya ?œniversitesi Arvupa Birli?Ÿi Ara?Ÿtırma ve Dokümantasyon Merkezi
 
Devlet ?œniversiteleri
Abant İzzet Baysal ?œniversitesi
Adnan Menderes ?œniversitesi
Afyon Kocatepe ?œniversitesi
Akdenız ?œniversitesi
Anadolu ?œniversitesi
Ankara ?œniversitesi
Ataturk ?œniversitesi
Balıkesir ?œniversitesi
Bo?Ÿaziçi ?œniversitesi
Celal Bayar ?œniversitesi
Cumhuriyet ?œniversitesi
?‡anakkale Onsekiz Mart ?œniversitesi
?‡ukurova ?œniversitesi
Dicle ?œniversitesi
Dokuz Eylul ?œniversitesi
Dumlupınar ?œniversitesi
Ege ?œniversitesi
Erciyes ?œniversitesi
Fırat ?œniversitesi
Galatasaray ?œniversitesi
Gazi ?œniversitesi
Gaziantep ?œniversitesi 
Gaziosmanpa?Ÿa ?œniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe ?œniversitesi
Harran ?œniversitesi
İnönü ?œniversitesi
İstanbul ?œniversitesi
İstanbul Teknik ?œniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas ?œniversitesi
Kahramanmara?Ÿ Sütçü İmam ?œniversitesi
Karadeniz Teknik ?œniversitesi
Kırıkkale ?œniversitesi
Kocaeli ?œniversitesi
Marmara ?œniversitesi
Mersin ?œniversitesi
Mimar Sinan ?œniversitesi
Mu?Ÿla ?œniversitesi
Mustafa Kemal ?œniversitesi
Ni?Ÿde ?œniversitesi
Ondokuz Mayıs ?œniversitesi
Orta Do?Ÿu Teknik ?œniversitesi
Osmangazi ?œniversitesi
Pamukkale ?œniversitesi
Sakarya ?œniversitesi
Selçuk ?œniversitesi
Süleyman Demirel ?œniversitesi
Trakya ?œniversitesi
Uluda?Ÿ ?œniversitesi
Yıldız Teknik ?œniversitesi
Yüzüncü Yıl ?œniversitesi
Zonguldak Karaelmas ?œniversitesi

Vakıf ?œniversiteleri
Atılım ?œniversitesi
Bahçe?Ÿehir ?œniversitesi
Ba?Ÿkent ?œniversitesi
Beykent ?œniversitesi
İstanbul Ticaret ?œniversitesi
İstanbul Bilgi ?œniversitesi
Bilkent ?œniversitesi
?‡a?Ÿ ?œniversitesi
?‡ankaya ?œniversitesi
Do?Ÿu?Ÿ ?œniversitesi
Fatih ?œniversitesi
I?Ÿık ?œniversitesi
İzmir Ekonomi ?œniversitesi
Haliç ?œniversitesi
Kadir Has ?œniversitesi
Koç ?œniversitesi
Maltepe ?œniversitesi
Kültür ?œniversitesi
Sabancı ?œniversitesi
Yeditepe ?œniversitesi

Avrupa'daki ?œniversiteler
College of Europe
Leiden University
Sorbonne
London School of Economics
Bonn Universitat
Vienna University of TechnologySon güncelleme tarihi: 2007-05-01 09:59:32
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi