Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Faydalı Ba?Ÿlantılar / Sivil Toplum Kurulu?Ÿları /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Sivil Toplum Kurulu?Ÿları

Dernekler
T?œSİAD - Türk Sanayicileri ve İ?Ÿadamları Derne?Ÿi
T?œGİAD - Türkiye Genç İ?Ÿadamları Derne?Ÿi
M?œSİAD - Müstakil Sanayici ve İ?Ÿadamları Derne?Ÿi
T?œRKAB - AB Türkiye İ?Ÿbirli?Ÿi Derne?Ÿi BTEU - Avrupalı - Türk İ?Ÿadamları Birli?Ÿi
D?‡?œD - Demir ?‡elik ?œreticileri Derne?Ÿi
KALDER - Kalite Derne?Ÿi
MİB - Makina İmalatçıları Birli?Ÿi
SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve ?œreticileri Birli?Ÿi
OSD - Otomotiv Sanayii Derne?Ÿi
TAYSAD - Ta?Ÿıt Araçları Parça Sanayicileri Derne?Ÿi
TESİD - Türk Elektronik Sanayicileri Derne?Ÿi
TKSD - Türkiye Kimya Sanayicileri Derne?Ÿi
TBB - Türkiye Bankalar Birli?Ÿi
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İ?Ÿletmecileri Derne?Ÿi
UND - Uluslararası Nakliyeciler Derne?Ÿi 

Vakıflar
İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı
TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
T?œRK LOYDU - Türk Loydu Vakfı
DPE - Dı?Ÿ Politika Enstitüsü
 
Sendikalar
T?œRKİ?ž - Türkiye İ?Ÿçi Sendikaları Konfederasyonu
TİSK - Türkiye İ?Ÿveren Sendikaları Konfederasyonu
 
Odalar
TOBB - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birli?Ÿi
TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli?Ÿi
T?œRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Mü?Ÿavirler ve Yeminli Mali Mü?Ÿavirler Odaları Birli?Ÿi
TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TZOB - Türkiye Ziraat Odaları Birli?Ÿi
TVHB - Türk Veteriner Hekimleri Birli?Ÿi 
TUNAECS- Avrupa Etüdleri Türk ?œniversiteler Birli?Ÿi
 
Platformlar
Yerel Gündem 21
Avrupa Türkleri Platformu
Toplumsal Saydamlık Hareketi
 


Son güncelleme tarihi: 2007-05-01 09:56:16
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi