Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / TAIEX /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

  TAIEX

TAIEX ya da di?Ÿer adıyla Teknik Destek ve Bilgi De?Ÿi?Ÿim Ofisi AB Komisyonu Geni?Ÿleme Genel Müdürlü?Ÿü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta oldu?Ÿu bir mekanizmadır. TAIEX AB mevzuatına aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi a?Ÿamalarında faydalanıcı ülkelere yardımcı olur. Büyük oranda talep güdümlü olan bu mekanizma yardım taleplerini yönlendirir ve sorunların kısa vadeli çözümü için en uygun uzmanlı?Ÿın tedarikinde katkıda bulunur.

TAIEX hangi hizmetleri sunar?

TAIEX'in temel görevleri ?Ÿunlardır:

 • Bu hizmetten faydalanan ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve bu bir mevzuatın daha sonra idaresi, uygulanması ve yürütülmesi a?Ÿamalarında kısa süreli teknik destek ve tavsiyeler sunmak
 • Faydalanıcı ülkelerdeki payda?Ÿlara ve ortaklara teknik e?Ÿitim ve örnek uygulama sunmak.
 • Bilgiyi toplayarak ve ula?Ÿılabilir kılarak bir bilgi simsarı olmak
 • Hem uyumla?Ÿtırma sürecini izlemek ve kolayla?Ÿtırmak hem ileri a?Ÿamalardaki teknik yardım ihtiyacını belirlemek amacıyla veritabanı araçları sunmak.

TAIEX?ten kimler yararlanabilir?

TAIEX yardımından yararlanacak olanlar, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının aktarımı, uygulanması ve yürütülmesi a?Ÿamalarında çalı?Ÿan hem kamu sektörünü hem de özel sektörü kapsar.  Temel hedef gruplar ?Ÿunlardır:

 • Merkezi ve ta?Ÿra te?Ÿkilatında çalı?Ÿan kamu kurumu personeli;
 • Adalet ve kolluk kuvvetleri;
 • Milletvekilleri ve Mecliste çalı?Ÿan personel;
 • Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile i?Ÿçi ve i?Ÿveren sendikaları;
 • Mevzuat tercümanları, düzeltmenler ve mütercimler.

TAIEX mekanizması a?Ÿa?Ÿıdaki faydalanıcı ülke gruplarını kapsamaktadır:

 • Yeni ?œye ?œlkeler: ?‡ek Cumhuriyeti, Estonya, G.K.R.Y., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya; Bulgaristan, Romanya;
 • Aday  ?œlkeler: Hırvatistan, Makedonya, Türkiye;
 • Muhtemel Aday ?œlkeler: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karada?Ÿ, Sırbistan ve Kosova;
 • Avrupa Kom?Ÿuluk Politikası: Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Mısır, Gürcistan, İsrail, ?œrdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin Yönetimi, Suriye, Tunus ve Ukrayna.
 • Di?Ÿerleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya

Daha fazla bilgi için : http://taiex.ec.europa.eu/

Türkiye'nin TAIEX Ba?Ÿvuruları:

Türkiye, 15 Mart 2002 tarihinde TAIEX bütçesine dahil edilmi?Ÿ olup, bu tarih itibarı ile TAIEX ofisinin tüm faaliyetleri ile ilgili koordinasyon Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi tarafından yürütülmektedir.

2002 yılından bu yana yapılan TAIEX faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için a?Ÿa?Ÿıdaki linki kullanınız:

 • Kısa Süreli Teknik Destek Ba?Ÿvuruları

Kamu kurumları ba?Ÿvurularını hazırlamadan önce kurumlarındaki TAIEX temas ki?Ÿilerine danı?Ÿmaları önerilir.

 • Kamu Kurum ve Kurulu?Ÿları TAIEX Temas Ki?Ÿileri  (Doc File - 435 KB )

TAIEX Ba?Ÿvuruları Nasıl Yapılır?

Uzman deste?Ÿi, inceleme gezileri ve seminerler/çalı?Ÿma grupları vasıtasıyla sunulan TAIEX teknik deste?Ÿine ba?Ÿvurmak için a?Ÿa?Ÿıdaki bilgi ve belgeleri inceleyiniz. 

 • Kısa Süreli Teknik Destek Ba?Ÿvuru Formları
  • Seminer/?‡alı?Ÿma Toplantısı  (Doc File -106 KB)
  • ?‡alı?Ÿma Ziyareti  (Doc File - 170 KB )
  • Uzman Talebi  (Doc File - 177 KB)
 • Genel Bilgi ve Dökümanlar
  • TAIEX Ba?Ÿvuru Formları Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  (Doc File - 268 KB )
  • ?‡alı?Ÿma Toplantısı (Workshop) Kayıt Dökümanları-1  (Doc File - 54,5 KB )
  • ?‡alı?Ÿma Toplantısı (Workshop) Kayıt Dökümanları-2  (Zip File - 92,0 KB)

 Son güncelleme tarihi: 2007-06-21 09:16:43
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi