Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye - AB İli?Ÿkileri / Topluluk Programları ve Ajansları / Topluluk Programları /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

  TOPLULUK PROGRAMLARI

Topluluk programları belirli bir süre için Topluluk politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak ?Ÿekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında i?Ÿbirli?Ÿini te?Ÿvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatanda?Ÿların, i?Ÿletmelerin, sivil toplum kurulu?Ÿlarının, kamu kurumlarının Topluluk programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalı?Ÿmalarına da Topluluk programları önemli katkılar yapmaktadır.

Topluluk programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlü?Ÿe girmekte ve programa ili?Ÿkin teklif ça?Ÿrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlü?Ÿü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sa?Ÿlanan tahsis ile olu?Ÿturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için ba?Ÿvurular do?Ÿrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve de?Ÿerlendirme ba?Ÿımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla ba?Ÿvuru ve de?Ÿerlendirme yapılmaktadır.

Topluluk programlarının temel amacı i?Ÿbirli?Ÿinin geli?Ÿtirilmesi oldu?Ÿu için, ba?Ÿvuruların büyük ço?Ÿunlu?Ÿunda farklı ülkelerden ortakların olması ?Ÿarttır. Program bütçesinden sa?Ÿlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel de?Ÿi?Ÿimi, ara?Ÿtırma projeleri, bilgi payla?Ÿım projeleri gibi) verilmektedir.

Y?œR?œRL?œKTE OLAN PROGRAMLAR İ?‡İN L?œTFEN TIKLAYIN (DOC Format-115 KB)Son güncelleme tarihi: 2007-08-29 11:19:21
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi