Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Türkiye - AB İli?Ÿkileri / Topluluk Programları ve Ajansları /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

TOPLULUK PROGRAMLARI ve AJANSLARI

Topluluk Programları ve Ajansları:

  • ?œlkeler arasında i?Ÿbirli?Ÿinin ve ileti?Ÿimin geli?Ÿtirilerek ortaklık bilincinin, yenilikçilik ve giri?Ÿimcilik anlayı?Ÿının yerle?Ÿmesinin desteklenmesi,
  • Topluluk politikalarının, mevzuat ve uygulamalarının do?Ÿru biçimde anla?Ÿılması ve de?Ÿerlendirilmesi,
  • Birli?Ÿin kar?Ÿıla?Ÿtı?Ÿı sorunlara ortak çözümler üretilmesi ve gelece?Ÿe yönelik politika olu?Ÿumuna destek verilmesi süreçlerine katkı sa?Ÿlanması,

gibi amaçlarla olu?Ÿturulmu?Ÿlardır.

Programlar ve Ajansların yapısı / i?Ÿleyi?Ÿi konusunda detaylı bilgiye ve yürürlükte olan Program ve Ajanslara ili?Ÿkin bilgiye a?Ÿa?Ÿıdaki linkler yoluyla eri?Ÿim mümkündür.

Topluluk Programları
Topluluk AjanslarıSon güncelleme tarihi: 2007-05-11 18:00:30
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi