Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Türkiye
2007-2008 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu Kazanan Adaylar

2007-2008 Akademik Yılı Jean Monnet Bursunu almaya hak kazanan adaylar belli olmu?Ÿtur. Seçilen Adayların Listesi devamı...

AB Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿını Portekiz Devraldı

?œçüncü kez AB Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿı yapacak olan Portekiz, 1 Temmuz 2007'de Almanya'dan görevi devraldı. Portekiz Ba?Ÿbakanı José Socrates yeni dönem ba?Ÿkanlı?Ÿının programını açıkladı?Ÿı 27 Haziran 2007 tarihli konu?Ÿmasında önceliklerini, Kurucu devamı...

Tümü

TR - AB Mali i?Ÿbirli?Ÿi
TR - AB Mali i?Ÿbirli?Ÿi

İzleme ve De?Ÿerlendirme
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan ?‡evre Alanındaki Sivil Toplum Kurulu?Ÿları Kapasite Geli?Ÿtirme Hibe Programı
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan İ?Ÿ Destekleme Hibe Programı

İkili Mali İ?Ÿbirbirli?Ÿi
İkili Mali İ?Ÿbirbirli?Ÿi

ABGS Projeleri
ABGS Projeleri

SEI Mali Kayna?Ÿı
Jean Monnet Bursları
AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyalo?Ÿunun Geli?Ÿtirilmesi Hibe Programı

Duyurular Tümü »
TAIEX 2006 Faaliyet Raporu Yayımlandı
Avrupa Birli?Ÿi Teknik Destek ve Bilgi De?Ÿi?Ÿim Ofisinin (TAIEX) 2006 yılına ait Faaliyet Raporu Avrupa Komisyonu Geni?Ÿleme Genel Müdürlü?Ÿünce yayımlandı. 2002 yılında TAIEX bütçesine dâhil olan Türkiye, günümüze kadar çe?Ÿitli devamı...

2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu
5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi gere?Ÿince hazırlanan Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu.(PDF Format - 6,10 MB ) devamı...

Geçici Görevli Personel Alımına İli?Ÿkin Duyuru
Ba?Ÿbakanlık Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿinden Duyurulur GE?‡İCİ G?–REVLİ PERSONEL ALINACAKTIR Genel Sekreterli?Ÿimizde a?Ÿa?Ÿıda belirtilen görevlerde çalı?Ÿtırılmak üzere, halen bir kamu kurumunda çalı?Ÿmakta olan personelden, ba?Ÿvurusu uygun görülenler kurumlarının muvafakatıyla, geçici devamı...

AB Uzman Yardımcısı Alımı Hakkında Duyuru
Genel Sekreterli?Ÿimizde AB Uzman Yardımcısı olarak görev alacak personel hakkında genel ?Ÿartları açıklayan döküman ektedir.AB Uzman Yardımcısı görevlendirme genel ?Ÿartları dökümanıdır. (PDF Format - 62 KB)  devamı...

2006 Yılı Kurumsal Mali Hedefler
Genel Sekreterli?Ÿimiz 2006 yılı Kurumsal Mali Hedefleri ile ilgili olarak ilk altı aylık bütçe uygulaması sonuçlarına bu linkten ula?Ÿabilirsiniz. (PDF Format - 41 KB) devamı...

Hibe Programlarının Uygulanmasına İli?Ÿkin Duyuru
Genel Sekreterli?Ÿimizce a?Ÿa?Ÿıdaki açıklamaların yapılması gere?Ÿi duyulmu?Ÿtur: Adaylık sürecimizle birlikte ?œlkemize yönelik katılım öncesi stratejinin bir parçası olarak faydalanmaya ba?Ÿladı?Ÿımız Avrupa Birli?Ÿi mali yardımları, mevzuat uyum çalı?Ÿmalarımızda oldu?Ÿu kadar, ekonomik devamı...

Matra ve G2G.NL Programları Ba?Ÿvuru Belgeleri
Matra ve G2G.NL Programları Ba?Ÿvuru Belgelerine ili?Ÿkin dökümanları a?Ÿa?Ÿıda bulabilirsiniz. 2007 ?‡a?Ÿrı Yazısı    (DOC Format - KB) Hollanda ?–ncelikleri    (DOC Format - KB) MPAP 2007 (MATRA)    (DOC Format - KB) G2G 2007 (PSO)    (DOC devamı...

[İleri] [Geri]


Basında AB Tümü »

İç Basın:
11.06.2007 Kıbrıs - Derleme
11.06.2006 AB'nin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Raporu
11.06.2006 AB ?œyesi ?œlkeler- Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci - Derleme

Dı?Ÿ Basın:
11.06.2007 AB Bülteni
18.05.2007 AB Bülteni
17.05.2007 Haftalık AB-Türkiye Haberleri

Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi