Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / SIGMA /

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

SIGMA

Avrupa Birli?Ÿi (AB) ile OECD'nin ortak bir giri?Ÿimi olan ve prensip olarak AB tarafından finanse edilen SIGMA Programı, AB'ye aday ülkelerin idari reform çabalarını desteklemektedir. Türkiye'nin 7 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla dahil oldu?Ÿu program çerçevesinde yapılan çalı?Ÿmalar sonucunda hazırlanan raporlar, Avrupa Komisyonu'nun aday ülkeler için hazırladı?Ÿı İlerleme Raporlarına da katkı sa?Ÿlamakadırlar.

SIGMA Programı Hakkında Bilgi Notu (Word Dokümanı, 86kb)



Son güncelleme tarihi: 2007-05-18 14:36:04
Copyright ? 2007 T.C. Ba?Ÿbakanlık, Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi