Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]
Ana Sayfa / Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi / Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan ?‡evre Alanındaki Sivil Toplum Kurulu?Ÿları Kapasite Geli?Ÿtirme Hibe Programı /

TR - AB Mali İ?Ÿbirli?Ÿi

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK
Portekiz AB Dönem Ba?Ÿkanı
Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan için ?‡evre Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kurulu?Ÿları Kapasite Geli?Ÿtirme Programı

Bu programın genel amacı, faydalanan ülkelerdeki (Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan) çevre politikalarının uygulamasında Sivil Toplum Kurulu?Ÿlarının (STK) ortak olarak kapasitelerinin geli?Ÿtirilmesine yardım etmektir. Program, Avrupa Birli?Ÿinin 25 üye ülkesi (AB-25) ve yararlanan ülkelerdeki STK'lar arasında kısa-dönemli e?Ÿle?Ÿtirme hibeleri programı ve kapasite de?Ÿi?Ÿim programları yoluyla AB-25 ülkelerindeki çevre alanında çalı?Ÿan STK'ların tecrübelerini faydalanan ülkelerdeki STK'lara aktarılmasını hedeflemektedir.  

?–ncelik belirli bir soruna yönelen projelere de?Ÿil temel yetenekleri geli?Ÿtirebilecek projelere verilecektir. Bu yetenekler arasında sanayi (endüstri) ile birlikte çalı?Ÿma, uluslararası ve ulusal kaynakları çekebilme, sektörel bakanlıklar ve çevre bakanlıklarıyla i?Ÿbirli?Ÿi, proje yönetimi, kamu ile ileti?Ÿim ve gönüllüleri motive etme yer alır. Projeler ba?Ÿlıca de?Ÿi?Ÿim programları veya e?Ÿle?Ÿtirme düzenlemeleri ?Ÿeklinde uygulanır.   

?–ncelik geni?Ÿ bir faaliyet alanında, geni?Ÿ bir hedef kitleye ula?Ÿma konusunda gelecek vadeden ba?Ÿvuru sahibi kurulu?Ÿlara verilecektir. Buna ek olarak öncelik gerçekten dı?Ÿ yardıma ihtiyacı olan ve AB-25 STK'larından kapsamlı destek almamakta olan ba?Ÿvuru sahibi kurulu?Ÿlara verilecektir.    

Ba?Ÿvuru Sahiplerinin Uygunlu?Ÿu: Kimler Ba?Ÿvurabilir?

  • tüzel ki?Ÿiler olmalı ve
  • kamu yararına çalı?Ÿmalı ve
  • çevre alanında aktif sivil toplum kurulu?Ÿu olmalı ve
  • Bulgaristan, Romania, Hırvatistan ve Türkiye uyruklu ve
  • Ortaklarıyla birlikte eylemin hazırlanmasından ve yönetiminden do?Ÿrudan sorumlu olmalı, aracı olarak yer almamalı ve
  • Proje boyunca organizasyonun devamını garanti etmek ve gerekti?Ÿinde organizasyonun finansmanında yer almak için istikrarlı ve yeterli finans kaynaklarına sahip olmalı ve
  • Hibenin talep edildi?Ÿi projenin büyüklü?Ÿüne göre daha geni?Ÿ ölçekli aktiviteleri yönetebilecek kapasiteye sahip ve tecrübeli olmalı

Ortaklar ve Ortakların Uygunlu?Ÿu

Ba?Ÿvuru sahipleri a?Ÿa?Ÿıda açıklanacak nitelikte ortak kurulu?Ÿlarla hareket etmelidir.

* Ba?Ÿvuru Sahibi Kurulu?Ÿ (Proje lideri): Faydalanıcı ülkelerde faaliyet gösteren bir sivil toplum kurulu?Ÿu (STK) olmak (Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan veya Türkiye)

* Ortaklar: Faydalanıcı ülkelerde faaliyet gösteren en az bir (en fazla iki) sivil toplum kurulu?Ÿu (STK) olmak, AB-25 ülkelerinden birinde faaliyet gösteren en az bir (ve en çok iki) sivil toplum kurulu?Ÿu (STK) olmak.

 

Uygun Projeler: Hibe Ba?Ÿvurusu Yapılabilecek Projeler

Süre:

Faaliyetin planlanan süresi 12 ayı a?Ÿmayabilir.

Sektörler ve konular:

Proje, a?Ÿa?Ÿıda ?yer' ba?Ÿlı?Ÿı altında sözü geçen faydalanıcı ülkelerden birinde çevre alanındaki  STK'ların (aday ve ortak) kapasitelerinin geli?Ÿimine odaklanmalıdır

Yer:

Faaliyetler a?Ÿa?Ÿıdaki bir veya daha çok ülkede yer almalıdır; Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye ve AB-25 üye ülkeleri.

Faaliyet ?žekli:

Projeler öncelikle de?Ÿi?Ÿim programları ve e?Ÿle?Ÿtirme düzenlemeleri yoluyla yerine getirmelidir.

A?Ÿa?Ÿıdaki faaliyet türleri uygunsuzdur:

  • Sadece ve ba?Ÿlıca  konferanslar, kongreler, i?Ÿyerleri ve seminerler için ki?Ÿisel sponsorluklarla ilgili faaliyetler.
  • Sadece ve ba?Ÿlıca e?Ÿitimler için ki?Ÿisel burslarla ilgili faaliyetler.
  • Talebin alındı?Ÿı zaman ba?Ÿlayan yada biten faaliyetler    

Aday ba?Ÿına öneri ve hibelerin sayısı:

?–nerilerin içeri?Ÿi çakı?Ÿmadı?Ÿı sürece bir aday birden fazla öneri teslim edebilir.

Bir aday birden çok projesi finans edilemez.

Ba?Ÿvuru dokümanlarına ula?Ÿmak için lütfen tıklayınız.Son güncelleme tarihi: 2007-07-06 10:14:54
Copyright ? 2007 T.C. Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi