Ana Sayfa Faydalı Ba?Ÿlantılar e - Kütüphane Bilgi Edinme Site Haritası İleti?Ÿim English [EN]

Hızlı Eri?Ÿim

Mustafa Kemal ATAT?œRK

Avrupa Birli?Ÿi Portalı

Web sitemiz test yayınındadır.
Site'deki bazı linklere geçici olarak
ula?Ÿılamayabilir. 

Türkiye
CUMHURBA?žKANI ABDULLAH G?œL AB GENEL SEKRETERLİ?žİ'NDE

ANKARA (A.A) - 13.02.2008 - Cumhurba?Ÿkanı Abdullah Gül, 2008 yılında AB konusuna çok daha fazla yo?Ÿunla?Ÿılması gerekti?Ÿini söyledi. AB Genel Sekreterli?Ÿini (ABGS) ziyaret eden Gül, burada yaptı?Ÿı konu?Ÿmada, Türkiye'nin ça?Ÿda?Ÿla?Ÿma devamı...

AB Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿını Slovenya Devir Aldı

2004 yılında AB'ne katılan Slovenya, 1 Ocak 2008'den itibaren AB Dönem Ba?Ÿkanlı?Ÿı yapacak. Ba?Ÿkanlık görevini 31 Aralık 2007'de Portekiz'den devir aldı. Slovenya  Ba?Ÿbakanı Janez Jan?a  yeni dönem ba?Ÿkanlı?Ÿının programını açıkladı. Solvenya devamı...

Tümü

TR - AB Mali i?Ÿbirli?Ÿi
TR - AB Mali i?Ÿbirli?Ÿi                                      Tümü>>

Katılım ?–ncesi Mali Yardım Bilgi ve İleti?Ÿim Hibe Programı (YENİ DUYURU)
GAP Bölgesinde Sel Riskinin Azaltılması Hibe Programı
Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı-2008 (YENİ DUYURU)
Euromed Heritage IV Hibe Programı Ortak Arama
İzleme ve De?Ÿerlendirme

İkili Mali İ?Ÿbirbirli?Ÿi
İkili Mali İ?Ÿbirbirli?Ÿi                                       Tümü>>

ABGS Projeleri
ABGS Projeleri                                              Tümü>>

Katılım ?–ncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı
AB Bilgi Köprüleri Programı
SEI Mali Kayna?Ÿı
Jean Monnet Bursları

Duyurular Tümü »
Avrupa Komisyonu Ortak Ara?Ÿtırma Merkezi Genel Müdürlü?Ÿüne (DG JRC - Brüksel) Geçici Görevli Ulusal Uzman Alınacaktır
  Geçici Görevli Ulusal Uzman İstihdamı ?žartları için lütfen tıklayın (İngilizce) (PDF Format - 164 KB). Geçici Görevli Ulusal Uzman Alımı Duyurusu için lütfen tıklayın (İngilizce) (DOC Format - 24 devamı...

2008-2009 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Belli Olmu?Ÿtur.(D?œZELTME)
2008-2009 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar Belli Olmu?Ÿtur. (DOC-234 KB) Daha önce 18 Aralık 2007 Salı olarak duyurulan yazılı sınav tarihi 26 Aralık 2007 devamı...

2008-2009 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Ba?Ÿvuruları Ba?Ÿlamı?Ÿtır
 2008-2009 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Ba?Ÿvuruları Ba?Ÿlamı?Ÿtır. Duyurular  (DOC Format - 87 KB) Ba?Ÿvuru Formları (DOC Format - 113 KB) Sık Sorulan Sorular (DOC Format - 80 KB) devamı...

TAIEX 2006 Faaliyet Raporu Yayımlandı
Avrupa Birli?Ÿi Teknik Destek ve Bilgi De?Ÿi?Ÿim Ofisinin (TAIEX) 2006 yılına ait Faaliyet Raporu Avrupa Komisyonu Geni?Ÿleme Genel Müdürlü?Ÿünce yayımlandı. 2002 yılında TAIEX bütçesine dâhil olan Türkiye, günümüze kadar çe?Ÿitli devamı...

2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu
5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi gere?Ÿince hazırlanan Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu.(PDF Format - 6,10 MB ) devamı...

Geçici Görevli Personel Alımına İli?Ÿkin Duyuru
Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿinden Duyurulur GE?‡İCİ G?–REVLİ PERSONEL ALINACAKTIR Genel Sekreterli?Ÿimizde a?Ÿa?Ÿıda belirtilen görevlerde çalı?Ÿtırılmak üzere, halen bir kamu kurumunda çalı?Ÿmakta olan personelden, ba?Ÿvurusu uygun görülenler kurumlarının muvafakatıyla, geçici görevli devamı...

AB Uzman Yardımcısı Alımı Hakkında Duyuru
Genel Sekreterli?Ÿimizde AB Uzman Yardımcısı olarak görev alacak personel hakkında genel ?Ÿartları açıklayan döküman ektedir.AB Uzman Yardımcısı görevlendirme genel ?Ÿartları dökümanıdır. (PDF Format - 62 KB)  devamı...

2006 Yılı Kurumsal Mali Hedefler
Genel Sekreterli?Ÿimiz 2006 yılı Kurumsal Mali Hedefleri ile ilgili olarak ilk altı aylık bütçe uygulaması sonuçlarına bu linkten ula?Ÿabilirsiniz. (PDF Format - 41 KB) devamı...

Hibe Programlarının Uygulanmasına İli?Ÿkin Duyuru
Genel Sekreterli?Ÿimizce a?Ÿa?Ÿıdaki açıklamaların yapılması gere?Ÿi duyulmu?Ÿtur: Adaylık sürecimizle birlikte ?œlkemize yönelik katılım öncesi stratejinin bir parçası olarak faydalanmaya ba?Ÿladı?Ÿımız Avrupa Birli?Ÿi mali yardımları, mevzuat uyum çalı?Ÿmalarımızda oldu?Ÿu kadar, ekonomik devamı...

Matra ve G2G.NL Programları Ba?Ÿvuru Belgeleri
Matra ve G2G.NL Programları Ba?Ÿvuru Belgelerine ili?Ÿkin dökümanları a?Ÿa?Ÿıda bulabilirsiniz. devamı...

[İleri] [Geri]


Basında AB Tümü »

İç Basın:
2008-01-09 Gıda Güvenli?Ÿinde AB Uyum ?‡alı?Ÿmaları
2008-01-08 Kıbrıs - Deleme
2008-01-08 Diyarbakır'da "Avrupa Türkiye İli?Ÿkileri" Konferansı

Dı?Ÿ Basın:
2008-01-10 AB Bülteni
2007-12-31 AB Bülteni
2007-12-26 AB Bülteni

Copyright ? 2007 T.C. Avrupa Birli?Ÿi Genel Sekreterli?Ÿi